Tomter & priser

Tomter & priser 2018-10-10T13:14:42+00:00
TomterArealPris 
1.1232 m2850 000 kr
2.1235 m2SOLGT
3.1230 m2Ikke for salg
4.1456 m2850 000 kr
5.1690 m2SOLGT
6.1351 m2Ikke for salg
7.1614 m2890 000 kr
8.1350 m2Ikke for salg
TomterArealPris 
9.1300 m2Ikke for salg
10.1558 m2SOLGT
11. 1301 m2
SOLGT
12.1462 m2890 000 kr
13.1508 m2SOLGT
14.1855 m2
SOLGT
15.1900 m2
1 050 000 kr
16.1855 m2SOLGT
TomterArealPris 
17.1484 m2SOLGT
18.1484 m2
980 000 kr
19.1484 m2
980 000 kr
20.1484 m2
Ikke for salg
21.1652 m2
SOLGT
22.1652 m2
SOLGT
23.1652 m2
980 000 kr
24.1652 m2
SOLGT
25.1434 m2SOLGT

Solgt ‘som den er’

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
«Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Offentlige forhold


Vei, vann og avløp:

Privat vei. Privat nett vedr. vann og avløp.
Tomteprisen inkluderer vei, vann og avløpsledning, strøm og rør for fiber frem til tomtegrensen.

Opparbeidelse av tomter:
Av hensyn til best mulig bevaring av naturlig topografi og helhetlig utnyttelse av området, skal graving og opparbeidelse av tomten utføres av Nore Fjelldrift AS, samme grunnentreprenør som Dalset Utvikling AS benytter i området. Dersom prisen som tilbys på grunnarbeidet er vesentlig avvikende i forhold til andre entreprenører på levering av lik kvalitet, kan kjøper velge annen entreprenør. Dette må avtales særskilt og godkjennes av Dalset Utvikling AS

Skiløyper:
Dalset Utvikling AS har inngått avtale med Vegglifjell friluftslag, om drift av skiløyper inn til Dalsetkollen. Flotte maskinpreparerte skiløyper går helt inn til hyttefeltets egen grillhytte, som gir ett flott utgangspunkt for skitur i Vegglifjells løypenett på hele 90km. Oppdateringer på løypenettet, kan ses på skisporet.no

Andre utgifter:
Brøyting/veivedlikehold: ca kr 4 500,- pr år.
Tilknytningsavgift renseanlegg: ca. 8700,- engangssum
Vann/avløp: ca kr 6600,- pr år.
Årskort bom (hovedveien opp): ca kr 800,- pr år.
Renovasjon: ca. 1500,- pr år.

Merking:
Hvite tomter: Til salgs
Skraverte, grå tomter: Solgt
Lilla tomter: Drømmehytta-tomter